Het oudste en meest gelezen vrouwenblad in Nederland, weekblad Libelle, bestaat in 2019 maar liefst 85 jaar! Naar aanleiding van dit jubileumjaar presenteert Museum Kranenburgh in samenwerking met Libelle een tentoonstelling over drie generaties vrouwen in Nederland. Fotografen Patricia Steur, Brenda van Leeuwen en Sanne Romeijn – zelf ook van drie verschillende generaties – portretteerden families uit twaalf provincies. Uit de monumentale portretten spreekt de warmte en kracht van een familieband. De foto’s worden aangevuld met een fotoserie door Humberto Tan, waarin hij een ode brengt aan een zestal bijzondere Nederlandse vrouwen. Libelle voerde daarnaast een groot lezersonderzoek uit over hoe vrouwen toen en nu in de maatschappij staan. De tentoonstelling nodigt uit tot terug- en vooruitkijken in de Nederlandse én de eigen geschiedenis.