Kranenburgh Kunstkijker

Gemiddeld blijft iemand negen seconden voor een schilderij staan. In deze korte tijd roept een kunstwerk vaak direct een reactie op: je vindt het mooi of lelijk. Leerlingen kiezen het kunstwerk dat hun in het oog springt en pluizen het werk met behulp van de kunstkijker helemaal uit. Aan de hand van deze beeldbeschouwing schrijven de leerlingen hun eigen tentoonstellingstekst. Vervolgens presenteren alle leerlingen hun werk via een estafetterondleiding.

Duur workshop: 90 minuten
Klas: alle klassen
Kosten: 59 euro per groep (maximaal 15 leerlingen), entree gratis, begeleiders gratis

Beeldenblik

Bekijk samen de beelden in Kranenburgh. Met behulp van een kijkwijzer ontdekken de leerlingen in duo’s de diverse beelden, sculpturen en installaties in de beeldentuin. De leerlingen bekijken een aantal topstukken en gaan met elkaar in gesprek over de beelden die hen wel en niet aanspreken. Deze rondgang gebeurt vanuit de vraag: welke beelden roepen de werken bij je op en waarom?

Duur workshop: 90 minuten
Klas: alle klassen
Kosten: 59 euro per groep (maximaal 15 leerlingen), entree gratis, begeleiders gratis

Contrastkijker

De kunstwerken in Kranenburgh zijn gemaakt van verschillende materialen. Sommige materialen zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden. Andere materialen zijn juist duidelijk verschillend. Aan de hand van een tafel vol materialen gaan leerlingen op zoek naar contrasten door goed naar de verschillende kunstwerken te kijken en zo hun eigenschappen beter te leren kennen. Na de museumles maken de leerlingen een eigen kunstwerk.

Duur workshop: 90 minuten
Klas: onderbouw
Kosten: 59 euro per groep (maximaal 15 leerlingen), entree gratis, begeleiders gratis

Kunst kijken in Kranenburgh 

In deze ontdektour ervaren de leerlingen dat iedereen kunstwerken anders bekijkt én interpreteert. Onder leiding van een ervaren museumdocent bekijken kleine groepjes leerlingen in een uur een aantal kunstwerken. Aandachtig en kritisch kijken, observeren en interpreteren staan centraal. Via een open gesprek ontstaat er respect voor elkaars mengingen en leren de leerlingen beter kijken. De tour is gebaseerd op de VTS-methode (Visual Thinking Strategies). Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van VTS Nederland.

Duur ontdektour: 60 minuten
Klas: alle klassen
Kosten: 59 euro per groep (maximaal 15 leerlingen), entree gratis, begeleiders gratis

Beeld | Taal

Bergen heeft een magische aantrekkingskracht op kunstenaars. Niet alleen op schilders en beeldhouwers, maar ook op muzikanten, schrijvers en dichters. Deze museumles gaat over gedichten. Drie Bergense dichters geven hierbij het voorbeeld. Dichten is eigenlijk een soort schilderen met woorden. Zoals een schilder iets wil vertellen over hoe hij de wereld om zich heen ziet, zo creëert een dichter een beeld met woorden. In deze les gaan de leerlingen met ervaren museumdocenten in kleine groepjes een eigen gekozen kunstwerk vanuit verschillende invalshoeken beschrijven, om vervolgens woorden te geven aan hun eigen interpretatie in dichtvorm.

Duur: 90 minuten
Klas: 4, 5 HAVO en 4, 5, 6 VWO
Kosten: 59 euro per groep (maximaal 15 leerlingen), entree gratis, begeleiders gratis

Voorbereiding en boeken

Voor een geslaagd bezoek aan Museum Kranenburgh is het van belang dat de leerlingen van tevoren weten wat hen te wachten staat. Om de docent hierbij te ondersteunen heeft Kranenburgh een voorbereidende les samengesteld in PowerPoint. Stuur een email naar educatie@kranenburgh.nl om deze te ontvangen. Neem ook voor vragen of het boeken van een van de workshops contact met ons op.